Ring oss 026-14 29 01

Ventilation

Ventilation är nåt som alla fastigheter behöver.
​​​​​​​ I en byggnad behöver man växla inneluften mot uteluft för att:
  • Inte få fuktproblem i byggnaden.
  • Hålla nere koncentrationen föroreningar som avges av människor – koldioxid och dålig lukt.
  • Hålla nere koncentrationen av emissioner från byggnads- och inredningsmaterial.
  • Ge ett behagligt inneklimat.
Allt eftersom att vi förbättra och bygger om våra hus med bättre fönster, mer isolering på ytterväggar och vind måste vi också se till att få en bra luftväxling inomhus. Kravet på luftväxling i en nybyggd villa är att vi byter ut halva luftvolymen per timme eller hela luftvolymen 12 ggr varje dygn.

Det finns 3 olika typer av ventilationssystem.
  • Självdrag.
  • Mekanisk frånluft.
  • FTX eller mekanisk till och frånluft.

Läs mer om de olika systemen på www.svenskventilation.se ”Olika sätt att ventilera”
Eller ring oss.