SÄLJER, INSTALLERAR OCH UTFÖR SERVICE PÅ VÄRMEPUMPAR.

026-14 29 01

  • varme-filter-1-7029
  • varme-filter-1-7001
  • varme-filter-1-7048
  • varme-filter-1-7038
  • varme-filter-1-7028

Se hur mycket du kan spara

Beräkningsprogrammet är noggrant utformat för att ge en så rättvis bild som möjligt av hur mycket just du kan spara i ditt hus. Vi använder t.ex. en avancerad meteorologisk databas med data över alla platser i Sverige. Databasen innehåller ute-temperaturen för alla timmar under ett år, och programmet kan därför beräkna energiåtgång för varje timme på året.

Vi hjälper dig med allt

Programmet ger trots allt endast en översikt över din besparing. IVT Center eller närmaste IVT återförsäljare är specialutbildade för att hjälpa dig med rätt värmepump för bästa besparing i ditt hus.