SÄLJER, INSTALLERAR OCH UTFÖR SERVICE PÅ VÄRMEPUMPAR.

026-14 29 01

  • varme-filter-1-7029
  • varme-filter-1-7001
  • varme-filter-1-7048
  • varme-filter-1-7038
  • varme-filter-1-7028

Kyla

Kyla eller komfortkyla är nått som många väljer att installera i våra hus eller lokaler. Det finns idag flera olika sätt att kyla. Vi kan installerar kyla i separata sovrum till större lokaler.

Vanligast är aircondition anläggningar som i vissa fall även kan producera värme på vintern. Anläggningarna finns i flera olika modeller och effekter. Vanligt är att man ofta är rädd för driftkostnader blir höga med A/C. Idag är anläggningarna mycket energieffektiva och kylbehovet är oftast en begränsad period på ca 1-2 månader om året. Bra att tänka på!! Kyla är tungt och faller ner mot golvet. Därför rekommenderar vi att man installerar kylanläggningen i de rum eller rummen som kylan behövs.

En annan typ av komfortkylanläggning är ”Naturkyla”. Naturkyla har man tillgång till om man har en bergvärmeanläggning. Man kan på sommaren nyttja energibrunnen för kyla. Ett mycket energieffektivt alternativ med låga driftkostnader. Nackdelen är att kyleffekten oftast blir lägre och att installationskostnaderna blir något högre. Man kan även med naturkyla få en viss åter laddning av energi i energibrunnen.

Ni kan läsa mer om aircondition och Naturkyla på:
Eller ring oss!!